Generell informasjon

Postadresse
POLYGRUNER CONSULT
Øvre vargvei 31
3124 TØNSBERG

E-post
Tlf 90 52 38 37

Kartbeskrivelse

Produktutvikling 

Har du en idé til et nytt produkt og trenger bistand til å videreforedle tanker og skisser videre til et produserbart produkt i plast?  Eller trenger du bare en sparringpartner i ditt daglige arbeid med teknisk utvikling av enkelt-komponenter i plast eller sogar komplekse sammenstillinger?

 

Gjennom 22 år i plastbransjen har PolyGrüner Consult oppnådd bred kunnskap i å utnytte ulike plastmaterialer og produksjonsmetoder.  Med fokus på sprøytsetøping av termoplast og hva som kan oppnås innen dekor, sammenstilling, verktøyløsninger og kommersielle aspekter, har en rekke kunder fått oppfylt sine ønsker.

 

 

De fleste av våre kunder opplever at det første møtet viser store forbedringsmuligheter enten det gjelder detaljutforming eller konseptuelle løsninger.  Enkelte produktløsninger har dessuten vist seg patenterbare.  Gjennom konstruksjon på data og visuelle simuleringer, får kunden et bedre inntrykk av design og funksjon.  Vi fremskaffer tilbud på nødvendig verktøy og annet utstyr fra leverandører både i Norge/Sverige, Kina og Malaysia.

 

 

Søk

Bilder